ФОРМУЛЯР

за кандидатстване за финансиране на обект – общинска собственост, със средства от програмата за реализация на благоустройствени мероприятия с участието на местното население

Кампания 2023 г.

  Направление

  Тип на участника

  Физическо лице

  Юридическо лице

  Точно местонахождение на обекта и описание на фактическото му състояние

  Участие на кандидата - минимум 25 на сто от стойността на проект до 5000 лева и 35 на сто за проекти от 5000 лева до 15000 лева.

  Участието на кандидата може да е под формата на:

  1. финансиранe;

  2. стойността на предоставени материали за реализиране на проекта (с придружаваща документация за произход и качества);

  3. материални или нематериални активи необходими за реализирането на проекта

  и се доказва с предоставяне на разходооправдателен документ

  Конкретни дейности по проекта