ФОРМУЛЯР

за кандидатстване за финансиране на обект – общинска собственост, със средства от програмата за реализация на благоустройствени мероприятия с участието на местното население

Кампания 2023 г.

Набирането на проекти приключи!