ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

Предварителният проект на новия Генерален план за организация на движението на град Габрово е завършен. Този стратегически документ и анализът на проблемите в организацията на движението ще бъдат основа за планиране, проектиране и изпълнение на всички важни инфраструктурни обекти в градската среда за следващите пет години.

Въпроси и коментари по отделните части на проекта, може да задавате в тази електронна форма.


    Символи 0 от 1000